Χάρτης Τοποθεσίας - Ιατρικό Κέντρο Πάρος

Το Ιατρικό Πάρου βρίσκεται στην Παροικία Πάρου, 100μ. από το λιμάνι – στη θέση Βίντζι.Ιατρικό Πάρου – Παροικία Πάρος
Τηλ. +30 22840 24410 & 24411 – Φαξ +30 22840 24412