Ιατρικό Πάρου, Παροικιά
Ιατρικό Πάρου, Παροικιά

Ιατρικό Πάρου, Παροικιά

The Paros Medical Center, founded in 1993 by the surgeon John (Yiannis) Tsigonias, aims to provide high level services for the swift and most authoritative treatment of health problems for residents and visitors of Paros.

• Surgery Opening Hours: Monday – Saturday 8:00 – 22:00, Sunday 10:00 – 13:00

Paros medical Centre in Facebook

Paros Medical Center – Parikia, Paros
Tel. +30 22840 24410 & 24411 – Fax +30 22840 24412